TYÖMAAT

Rakenteilla

Annefred Eteläinen kadunrakentaminen

Tilaaja: Vantaan kaupunki

Urakka sisältää katujen ja kunnallistekniikan saneerausta sekä rakentamista. Urakka toteutetaan tietomalli- sekä Green Deal-hankkeena.

Valmistuneet

Kiilan vesihuoltoverkosto

Tilaaja: Vantaan kaupunki

Uuden vesihuoltoverkoston rakentaminen Vantaa Kiilan alueelle.

Manttaalitien ja Pyhtäänkorventien rakentaminen

Tilaaja: Vantaan kaupunki

Urakka sisältää katujen ja kunnallistekniikan saneerausta. Urakka toteutetaan tietomalli- sekä Green Deal-hankkeena.

Läyliäisten paloasema

Tilaaja: Lopen kunta

Uuden paloaseman rakennustekninen pääurakka.

Pukkilan laskuojan parantaminen

Tilaaja: Väylävirasto

Rakennustyöt sisälsivät Pukkilan laskuojan parannustöitä, ojan työnaikaisen padon rakentamisen ja ohipumppauksen sekä teräsrummun (halkaisija 2000mm) rakentamisen tuetussa kaivannossa.

Korvenmäen jätekeskus, tasausaltaan sortuma-alueen korjaus

Tilaaja: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Rakennustyöt sisälsivät sortuma-alueen rakenteiden esiin kaivun, altaan lietteen poiston, rakenteiden korjaustyöt tiivisrakenteineen, altaan työnaikaisen vesienhallinnan ja siihen liittyvän välipadon rakennustyön. Tiivistysrakenne toteutettiin bitumigeomembraanilla.

Haukankujan alueen vesihuoltosaneeraus

Tilaaja: Hyvinkään kaupunki

Urakan kohteena oli Haukankujan alueen vesihuoltosaneeraus. Vanhat 1970-luvulla rakennetut vesijohdot ja jätevesiviemäri saneerattiin ja rakennettiin hulevesiviemäriä. Lisäksi katuvalaistus uusittiin ja samalla rakennettiin kaapelisuojaputkitus alueelle. Vesihuollonsaneerauksen yhteydessä rakennettiin uudet rakennekerrokset ja pintarakenteet.

Palvelukodin kunnallistekniikan siirto

Tilaaja: Someron Lämpö Oy

Uuden palvelukodin tieltä siirrettiin kaukolämpö ja vesijohto, sekä rakennettiin kevyenliikenteenväylää valaistuksineen.

Kehätien hulevesilinja

Tilaaja: Hyvinkään kaupunki

Urakan kohteena oli 1200mm hulevesilinjan rakentaminen välille Riihimäentie – Vantaanjoki. Huleveden yhteyteen rakennettiin huoltotie.